PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryRoy Aurinko
06.06.2020 - 30.06.2020
Yläkerta

Roy Aurinko
MEDUSAN PEILI -maalauksia kuvitellusta ylevyydestä
06.06.2020 - 30.06.2020

Käsittelen teoksissa katsomisen tapoja: havaintojen etäännyttämistä kohteesta ja omien havaintojen ylevöittämistä. Teoreettisena lähtökohtana on ranskalaisen maisemamaalarin Claude Lorrainin mukaan nimetty optinen maiseman tarkasteluväline, joka tunnetaan myös mustana peilinä.

Clauden peili (Claude mirror, Claude glass tai Black mirror) on optinen laite maiseman tarkasteluun. 1700-luvun esteettisessä arvostuksessa maisemaa pidettiin paljaalla silmällä katsottua karkeana, ja Clauden peilin kautta näkymän tarkastelijat kuvittelivat, että he vulgaarin luonnon asemesta katsoivatkin kaunista maalausta. Havaittuaan erityisen pittoreskin maiseman katsoja otti esille Clauden lasin, kääntyi selin maisemaan ja tarkasteli sitä laitteen avulla, jolloin peili rajasi ja sumensi näkymän esteettisesti miellyttäväksi. Clauden lasi liittyy 1700-luvulla kehitettyyn subliimin käsitteeseen, jossa ihminen heijastaa omia tunteitaan luonnonilmiöihin ja vastaanottaa kuviteltua ylevyyttä ja suuruutta ikään kuin ilmiöön kuuluvina.

Lähestyn subliimin kokemusta nykyajan ja kuvataiteen näkökulmasta: minäkuvan tietoista rakentamista ja arkikokemusten ylevöittämistä toteutetaan sosiaalisen median ja teknologian kautta. Toisaalta kuvataiteen, minun tapauksessani abstraktin maalauksen, joka tietoisesti etääntyy ympäröivän maailman kuvauksesta ja heijastaa tekijänsä tunteita, voi ajatella tavoittelevan esteettisen elämyksen ja jopa pyhyyden tuntemuksia, jotka ilmenevät hämmästyksenä, kunnioituksena ja ihmettelynä sekä valmiin teoksen äärellä että osana taideteoksen työstöä.

Näyttelyn nimi, Medusan peili viittaa kreikkalaiseen taruun. Medusan kiveksi muuttavan katseen voi välttää ainoastaan tarkkailemalla hirviötä epäsuorasti, peilikuvan kautta. Perseus katkaisee lopulta Medusan kaulan pronssikilven heijastuksen kautta, mutta kuka on lopulta hirviö, joka täytyy kukistaa? Katseen kohde, väline vai katsoja itse?


Roy Aurinko (s. 1972) on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2007. Työskentelyn jälki ja materiaalin tuntu ovat läsnä hänen ekspressiivisissä, akryyli-öljy-liitu-sementti -sekatekniikalla työstetyissä abstrakteissa maalauksissa. Auringon teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä ympäri Suomea sekä ulkomailla, muun muassa Lontoossa ja Berliinissä. Aurinko asuu ja työskentelee Heinolassa.

Näyttelyn toteutumista on tukenut Taiteen edistämiskeskus.


CV

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Safety at Poriginal Gallery during the Covid-19 pandemic ...

Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00. Free admission.
Postal address:
Porin taidemuseo
Poriginal galleria
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria