PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryHelka Immonen, Hannele Matinlauri
14.03.2020 - 31.03.2020
Yläkerta

Helka Immonen, Hannele Matinlauri
Maalauksia, installaatio
14.03.2020 - 31.03.2020

Taiteessamme on yhteistä tilakokemus, jota käsittelemme eri menetelmin, Helka maalaustaiteen ja Hannele tilataiteen ja kuvanveiston keinoin. Molempien työskentely lähtee intuitiiviselta pohjalta, mutta etenee suunnitelmallisena ja pohdiskelevana työskentelynä, joka saattaa vaatia pitkän ajan ennen teoksen lopullista valmistumista.

Helkan maalaukset syntyvät hitaasti henkilökohtaisten tunteiden ja kokemusten pohjalta. Värit ja niiden vuorovaikutus yhdessä yksinkertaisten, usein arkkitehtuuriin liittyvien muotojen kanssa synnyttävät maalausten sisällön. Maalausten luoma tilakokemus syntyy vähitellen ohuiden, päällekkäisten värikerrosten avulla.

Hannele lähestyy tilaa konkreettisemmin. Teosten ja tilan välinen vuorovaikutus on temaattisten aiheiden lisäksi merkityksellinen osa hänen taiteellista työskentelyään. Hannelen tähän galleriatilaan suunnittelema tilateos ”Juuret” rajautuu näyttelytilassa olevien puisten pilareiden rajaamaan keskiosaan. Sitä täydentää veistos ”Librarium arboris - Puiden kirjasto”. Kokonaisuus on omistettu kaikille niille elollisille, jotka kerran hengittivät.

Helka on opiskellut Vapaassa taidekoulussa ja Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella. Hän on lisäksi suorittanut FM tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineena taidehistoria. Helka Immosella on ollut lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä kotimaassa että ulkomailla. Immonen on Taidemaalariliiton ja Espoon kuvataiteilijoiden jäsen.
http://www.helkaimmonen.net
CV


Hannele on opiskellut Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella, Vapaassa taidekoulussa ja Taide- teollisessa korkeakoulussa. Hänellä on myös keramiikka-alan artesaanitutkinto ja FM tutkinto Helsingin yliopistosta pääaineena aluesuunnittelu. Hannele Matinlaurilla on ollut lukuisia näyttelyitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.
hannelematinlauri.net
CV

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Safety at Poriginal Gallery during the Covid-19 pandemic ...

Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00. Free admission.
Postal address:
Porin taidemuseo
Poriginal galleria
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria