PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GallerySami Maalas
17.08.2019 - 03.09.2019
Yläkerta

Sami Maalas
Multihuminaa
17.08.2019 - 03.09.2019

Multihuminaa on epäkäytännöllinen testamentti, joka poeettisena kokonaisvaltaisena tulkintana pyrkii hahmottamaan yhden ihmisen yhteisölleen ja jälkipolvilleen jättämää perintöä kaikessa sen humisevassa raadollisuudessa, mielettömyydessä ja ehkä kauneudessaankin. Moninainen kokonaisuus ulottuu syntymän ihmeestä maailmoja halkovaan huminaan, jossa läsnä on myös kaiken samanhetkinen kuolema, mutta myös ilo ja nauru.
Olen viime vuosina toteuttanut enimmäkseen osallistavia kollektiiviprosesseja, kuten esimerkkinä Kelluva Puutarha Tampereen Pispalassa. Tapahtumaketjun sisällä kollektiivista tarinaa luovat teot ovat muodostaneet jännitteitä julkisiin tiloihin, pyrkimyksenä haastaa ihmisiä aktiivisiksi toimijoiksi ja luomaan elävää kaupunkikulttuuria. Multihuminaa tuo videoinstallaatioiden ja äänimaisemien kautta esille omakohtaisemman kattauksen, ilosta ja ihmetyksestä pettymyksiin, pelkoon, inhoon ja suruun, ihmisen syntymisestä, vääjäämätömään kehollisuuden rajallisuuteen.
Esillä on hyvin erilaisia teoksia, joiden yhteinen teema sisältyy elämisen mielekkyyden ja merkityksen pohdintaan, siis kysymyksiin kuten: Mihin sinuakin tarvitaan? Mihin tarvitsen tätä kaikkea? Ja yleisemmin, millaisen testamentin jätämme jälkipolville? Pääosassa näyttelyssä on Etelä-Korean Gwangjussa viime kesäkuussa tekemäni performanssi Personal Eldorado, tai Kullan ekstaasi, joka käsittelee ihmisen ikuista pyrkimystä materiaaliseen onneen, ja elämän näennäiseen kontrollointiin.
Videoteoksista rakentuu keskenään sattumien ja tarkoitusten kautta keskusteleva audiovisuaalinen kokonaisuus, jossa silmäilyn alla pohdittavana on myös ihmisen sisäisen sekä yhteisön välisen vaatimusten ja vapauksien suhde, millaiseen elämään meidän oletetaan mukautuvan, ja viimekädessä eksistentiaalisesti yksilön paikantuminen, sekä tuntemukset tässä alati multihumisevassa avaruudessa.
Valmistuin Kuvataideakatemiasta tila- ja aikataiteen linjalta vuonna 2010. Kollektiivisten prosessien lisäksi työni ilmenee mm. maalausten, videoteosten, performanssien ja installaatioiden kautta.

CV

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria