PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryKristiina Mäenpää
16.02.2019 - 05.03.2019
Yläkerta

Kristiina Mäenpää
Puitteissa - Within Framework
16.02.2019 - 05.03.2019

Käsittelen taiteellisessa työssäni valokuvan harhaanjohtavaa autenttisuutta ja sen voimaa kulttuuristen konstruktioiden muotoutumisessa sekä materiaalisen ja aineettoman kietoutumista. Teokseni lähestyvät valokuvaa keinotekoisena pintana, joka imitaation keinoin rakentaa ja muovaa kulttuurisia todellisuuksia.
Puitteissa- teos on kokonaisinstallatio, joka on syntynyt tiiviissä dialogissa galleriatilan kanssa. Teoksessa puun pinta muuntuu puun kaltaisiksi kerrostumiksi, tilan ja kaksiulotteisen kuvan limittyessä.

Puitteissa tarkastelee galleriaa taiteen esittämisen tilana ja kontekstina. White cube jonkinlaisena gallerian ideaalina tai sen alkuperäisenä muotona on työskentelylleni hedelmällinen lähtökohta, sen ollessa hyvin keinotekoinen konsepti. Siihen liittyy ajatus taiteen sulkemisesta muusta maailmasta erilliseen tyhjiöön jossa sitä voidaan tarkastella ilman ulkopuolisia ärsykkeitä. Ihanteellisesti galleria pyrkii olemaan mahdollisimman huomaamaton, ainoastaan taiteen taakse jäävä alusta. Tavoitetta on kuitenkin mahdotonta saavuttaa, sillä tila tulee aina osaksi teosta ja tyhjiö täyttyy vähintäänkin asenteista ja odotuksista. Teos havainnoi tyhjiön sisältöä samalla muuntaen sitä valokuvallisten imitaatioiden kautta. Pyrkimyksenäni on tuoda esiin valokuvan ja rakennetun ympäristön subjektiivisuus.

Työskentelyäni ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskuksen Näyttöapurahalautakunta sekä Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahasto.

Kristiina Mäenpää (s.90) on tamperelaissyntyinen kuvataiteilija. Hän on valmistunut Turun Taideakatemiasta 2014, ja tekee tällä hetkellä maisteriopintoja Aalto yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmassa.

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria