PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryOuti Aho
20.10.2018 - 06.11.2018
Yläkerta

Outi Aho
Ihmisen jälki
20.10.2018 - 06.11.2018

Maisema syntyy siinä hetkessä kun havainnoimme sen. Se on kaikkialla ja kaikille. Se, miten tulkitsemme luonnon ja rakennetun ympäristön suhdetta on aina sidoksissa sen yhteiskunnan arvoihin missä elämme. Varsinkin rakennettu kulttuurimaisema kertoo elämästämme, elintavoistamme ja niiden muutoksista. Miksi rakennettu maisema on sellainen kuin se on? Millaisia merkkejä jätämme maisemaan?


Outi Ahon näyttelyssä on esillä suurikokoisia piirroksia, joissa kuvataan ihmisen työn tuloksena syntyneitä tiloja ja paikkoja. Teossarja avaa uusia näkökulmia perinteiseen maiseman käsit­ teeseen. Vaikka teosten kuvaamat paikat ja tilat pohjautuvat todellisuuteen, teos­ sarjassa liikutaan toden ja epätoden rajamailla. Piirtämällä on rakennettu mielikuvia paikoista ja tiloista, joissa näkyy ihmisen vaikutus, mutta ilman ihmisen läsnäoloa. Digitaalisen jäljentämisen aika­ kaudella piirtäminen ilmaisuvälineenä on tietoinen valinta. Teokset ovat kerroksellisia koko­ nai­ suuksia, jotka syntyvät hitaasti ja rauhassa keskittymällä piirtämisen prosessiin. Näin oma­ kohtaisesti koetut tunteet maisemasta välittyvät jälkenä paperille.


Tampereella työskentelevä Outi Aho (s.1965) valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) Turun Taide­akatemiasta 2015 ja opiskelee parhaillaan kuvataiteilijan YAMK tutkintoa Kankaanpäässä. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut moniin ryhmä- ja yhteis­näyttelyihin. Aho on Suomen Taidegraafikoiden, Taidemaalariliiton (kj.) ja Tampereen Taiteilija­seuran jäsen.

CV Outi Aho

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria