PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAleksi Matikainen
18.08.2018 - 04.09.2018
Alakerta

Aleksi Matikainen
MAALAUKSIA
18.08.2018 - 04.09.2018

Teokset ovat eräänlaisia toteamuksia toiseuden kokemuksesta ajassamme.
Teoksissani outous ja unohdus näyttäytyvät ihmishahmojen ulkoisina vääristyminä.
Työskentelyni näyttäytyy minulle jonkinlaisena nuoralla kävelynä, jossa kuitenkin koen tärkeämmäksi huojumisen kuin päätepisteen. Maalaaminen on toisinaan hyvinkin ``ekspressiivistä repimistä``sattumanvaraisuuden kanssa, jonka koen työskentelyssä oleelliseksi ja laajemmaksi ajattelun välineeksi.

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria