PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAntti Immonen ja Jussi Meuronen
31.03.2018 - 17.04.2018
Yläkerta

Antti Immonen ja Jussi Meuronen
We have known the terror and still not stopped!
31.03.2018 - 17.04.2018

Taiteen tekemisen motiivimme kumpuavat kiinnostuksesta kuvitelluihin maailmoihin ja ajatuksiin. Haluamme viedä katsojan matkalle tähän samaan kokemukseen: maailmaa voi ymmärtää vain, jos ymmärrämme, mikä on eri lähteistä tulevan informaation tarkoitus – usein kuvien tehtävä ei oikeastaan ole selittää, vaan pikemminkin sekoittaa jo ennestaan vaikeasti hahmottuvaa maailmaa. Taiteilijana tutkimme laajempia yhteiskunnallisia tapahtumia sekä muutoksia, jotka vaikuttavat suurten massojen joukkoon ja yksilöön psykologisesti. Maalaukset ilmaisevat omalla tavallaan erilaisia näkemyksiä elämän merkityksestä. Ne perustuvat inhimillisiin ja yhteisiin kokemuksiin, peruskokemuksiin maailmassa olosta. Ne ovat täynnä tunteita, yhdistävät sosiaalisen, ympäristöllisen ja inhimillisen luonteen.

Immosen maalauksia voi tarkastella niin abstrakteina kuin esittävinäkin teoksina. Valokuvat merkitsevistä hetkistä on piilotettu maalauksen alle, piiloon katsojan silmiltä – katsoja joutuu pinnistelemään katsettaan ja hänestä tulee eräänlainen tirkistelijä. Jussi Meurosen maalauksissa seikkailee maailmaa sivusta katsova, ehkä elämän päähän potkima oman elämänsä sankari, joka vastustaa porvalillista elämäntapaa ollen eräänlainen antisankari.

Toimimme tutkien maalauksen historiaa. Pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään laajempia abstrakteja kokonaisuuksia ja ideologioita. Olemme innostuneita kehittämään maalaustaidetta moniulotteisempaan suuntaan ja pohtimaan maalauksen, valokuvan ja digitaaligrafiikan mielenkiintoisia suhteita.
Maalausta ja valokuvaa yhdistelevät teoksemme tarjoavat tuoreen tavan lähestyä vaikeasti ymmärrettävää maalaustaidetta. Materiaalisuuden ja representaation vuoropuhelu tutkii taideteoksen prosessia ja muotoutumista sekä tapaamme katsoa kuvia.


Unski Antti Immonen (s.1981 Varkaus ) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2015. Taidekoulu Maasta hän valmistui kuvataiteilijaksi 2011.
Taiteilijana koen itseni eräänlaiseksi tutkijaksi. Pohdin erilaisia tapoja rakentaa taideteosta ja ymmärtää kuinka teos muodostuu. Samalla teosten rakentuessa koetan ymmärtää ja jäsentää maailmaa. Lopullinen teos voi olla mitä tahansa, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse tavasta olla olemassa ja maailman hahmottamisesta. Tämä on tapani käsitellä abstraktia olemista maailmassa. Tähän lankaan takerrun ja teen siitä taiteen, alun josta hiljalleen alan purkaa ja rakentaa omaa osuuttani tähän monimutkaiseen todellisuuteen. Taiteilijana olen tarinan kertoja, joka kertoo pieniä arkisia kertomuksia, jotka avautuvat, jos löytää hetken hiljentyä teosten äärelle.


Jussi Meuronen (s.1982 ) Maalaaminen on minulle keino saada maailmasta kiinni. Taiteessani on pohjimmiltaan kyse tunteiden analysoinnista ja tunnistamisesta. Teoksissani käytän yleensä useita materiaaleja, esimerkiksi printtejä kollaasitekniikalla, joihin lisään maalia, liimaan ja hion, kunnes löytyy jotain mielenkiintoista kuvallista tarttumapintaa. Olen valmistunut Kuvataideakatemiasta kesällä 2016 kuvataiteen maisteriksi ja toiminut aktiivisesti kuvataitelijana vuodesta 2011 saakka, jolloin valmistuin Taidekoulu Maasta.
CV Antti Immonen ja Jussi Meuronen

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria