PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryVirpi Vesanen-Laukkanen, Silja Puranen ja Leena Illukka
10.03.2018 - 27.03.2018
Yläkerta

Virpi Vesanen-Laukkanen, Silja Puranen ja Leena Illukka
Nyrjähdys, venähdys, murtuma
10.03.2018 - 27.03.2018

Kolmen taiteilijan ryhmänäyttelyn lähtökohtina ovat yhteiskunnan rakenteissa ja käytännöissä tapahtuvat nyrjähdykset, totuuden venähdykset sekä menneen, tulevan ja nykyhetken murtumat. Taloudellista voittoa tavoitteleva yhteiskunta monimutkaistuu ja eriytyy, samalla kulutus ylittää maapallon kantokyvyn. Muutokset heijastuvat yksilöiden elämään.

Illukka, Puranen ja Vesanen-Laukkanen kommentoivat teoksillaan historian lyhyttä muistia, sukupolvien vastuita ja velvollisuuksia toisilleen sekä kohtaamisen tarvetta. Taiteilijoiden työskentelyssä pessimistisen tulevaisuusvision rinnalle nousee lohdutus, kohtaamisen lämpö ja uuden yrityksen mahdollisuus.

Silja Purasen videot ovat dystooppisia kertomuksia maailmasta, jossa suuret virheratkaisut on jo tehty. Teoksissa tarkastellaan muun muassa luonnonvarojen ylikäyttöön, jätteeseen sekä globaaliin väkivaltaan liittyviä kysymyksiä ja peräänkuulutetaan tulevien sukupolvien oikeuksia. Leena Illukan teokset ovat installaatiokokonaisuuksia, joissa hän on käyttänyt kierrätettyjä materiaaleja ja perinteisiä käsityötekniikoita. Teokset käsittelevät ihmisen primääritunteita; menetystä, haavoittuvaisuutta, pelkoa, läheisyyttä ja epävarmuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä. Virpi Vesanen-Laukkasen lapsuutta ja muistikuvia käsittelevät teokset asettuvat vuoropuheluun Illukan installaatioiden kanssa. Pehmeiden, tekstiilistä ommeltujen käsien mittasuhteet venähtävät, valokuvissa pienten nukkien kasvoista paljastuvat pinnan murtumat ja videolla nukkekotiin saapuu kutsumaton vieras.

Leena Illukka (s.1962) on suorittanut kuvataiteen ylemmän tutkinnon Saimaan Korkeakoulusta vuonna 2015 ja kuvataiteen alemman tutkinnon Lahden Taideinstituutissa v. 2011. Illukan teoksia on valtion taidekokoelmassa ja ulkomaisissa kokoelmissa. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Silja Puranen (s.1961) on Tuusulassa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut kymmeniin yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Purasen teoksia on kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoelmissa. Puranen viimeistelee maisterintutkintoaan Aalto-yliopiston Visual Culture and Contemporary Art, ViCCA -ohjelmassa.

Virpi Vesanen-Laukkanen (s.1957) on koulutukseltaan taiteen maisteri. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla, ja hän on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin sekä toteuttanut tilausteoksia. Helsingissä asuvan ja työskentelevän taiteilijan teoksia on kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoelmissa.

Virpi Vesanen-Laukkanen CV
Silja Puranen CV
Leena Illukka CV

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria