PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryEeva Honkanen
12.08.2017 - 29.08.2017
Yläkerta

Eeva Honkanen
At the Fetish Market
12.08.2017 - 29.08.2017

At the Fetish Market

Piirrosnäyttelyssä nuoruusvuosieni uskonnolliset kokemukset kohtaavat Länsi-Afrikan animistisen ajattelutavan. Näyttelyn lähtökohta on pari vuotta sitten tekemäni matka Beniniin.

Uskonnollisuus toimi minulle pitkään ohjeistuksena hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Pyhyys ja henkiolennot loivat vahvan viitekehyksen nuoruusvuosiini. Lapsuudesta lähtien olen tietoisesti hakeutunut paikkoihin, joissa tietynlaiset vastakkainasettelut luovat mahdollisuuksia käsitellä sisäisiä ristiriitojani.
Länsi-Afrikassa vahvasti vaikuttavan animistisen ajattelutavan mukaan, ihminen on erottamaton osa luontoa. Kaikkialla, erityisesti esineissä ja luonnonolioissa, tuntui olevan eri tavalla mukana henkiolentoja ja pyhyys.
Näyttely koostuu sekä matkalla tehdyistä luonnoksista, että niiden pohjalta syntyneistä isokokoisista tussipiirroksista. Teoksissani ihmiset, eläimet ja niiden yhdistelmät sekoittuvat uudeksi rakennetuksi todellisuudeksi.

Eeva Honkanen (s. 1983) on valmistunut vuonna 2010 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Vuonna 2017 Honkanen on työskennellyt pääosin Yhdysvalloissa, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssissä. Työskentelyä residenssissä on tukenut Koneen Säätiö.

Ansioluettelo

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria