PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryJaana Ristola, Sirkku Rosi, Anna Tahkola
13.05.2017 - 30.05.2017
Yläkerta

Jaana Ristola, Sirkku Rosi, Anna Tahkola
Body Works
13.05.2017 - 30.05.2017

Body Works on kolmen taiteilijan yhteistyöprojekti, joka koostuu ruumiillisuutta kuvaavista maalauksista ja videoteoksista.

Näyttely esittää ruumiin lihana ja ihona: nimettömänä, tuntemattomana, läheisenä ja omana. Liha on nimetöntä, mutta yhteistä, se on ihmisten jaettu olemus. Liha on luonnollista anarkiaa: keho karnevalisoi olemista olemalla hallitsematon, haluava ja tietävä ohi oletetun. Kehon kuvien moninaisuus ehdottaa elämää määritelmien ulkopuolella.

Toisen keho vetää puoleensa ja sulkee etäälle. Ruumiin rajat ovat ehdottomia, rajankäynti on väistämätöntä. Kehojen liikkeessä sekoittuvat maailmat, mielet ja järjestykset. Kysymys ei ole siitä, mitä koetaan vieraaksi tai sopivaksi vaan siitä, miten päätetään suhtautua jokaisen kehon elintilaan ja oikeutukseen.

Näyttely iloittelee ruumiilla esteettisenä, poliittisena ja psyykkis-filosofisena kuvana. Ruumiillisuus on ainoa tapa olla olemassa.

Teoskokonaisuus Body Works on kolmen taiteilijan dialogi, joka sai alkunsa jo valmiiden teosten alkaessa kutsua tekijöitä yhteistyöhön. Taiteilijat kävivät teoreettista keskustelua ruumiin teemasta ja toimivat  sekä itsenäisesti, että kuvallis-sanallisessa yhteistyössä toistensa kanssa. Taiteilijat toivovat, että teoskokonaisuus onnistuu piirtämään moniäänisen, voimakkaan, kesyttämättömän ja runsaan ruumiin näkyviin.

Anna Tahkolan (s.1983 Oulussa) teokset esittävät kuvia sosiaalisista rooleista, niiden representaatiosta ja toisin olemisen mahdollisuudesta. Keväällä 2015 hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston kuvataiteen maisteriohjelmasta.

Jaana Ristola (s.1986 Joensuussa) on kuvataiteilija, jonka teosten pyrkimyksenä on avata ihmisten psykologisia kokemuksia minimalistisiksi esityksiksi. Ristolan työskentelyn lähtökohta on usein psykologinen hänen psykiatrisen hoitoalan työkokemuksensa ja psykologian opintojensa vuoksi. Ristola valmistui tila-aikataiteiden maisteriksi Kuvataideakatemiasta keväällä 2016 ja on keskittynyt sen jälkeen tutkimaan tunteiden esteettistä ilmenemistä teoreettisesti, sekä käytännössä työskentelemällä tunteisiin perustuvaa keinoälyä kehittävässä Olento-kollektiivissa.

Sirkku Rosi (s. 1987 Tampereella) tutkii teoksissaan ihmisen lihaa kokemuskarttana ja rajana toiseen elämän absurdeissa hetkissä. Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2015 valmistunutta Rosia kiinnostaa arkisten eleiden ritualistisuus, karnevaali sekä kehollisen ja kuvallisen ilmaisun yhteys.

CV Anna Tahkola
CV Jaana Ristola
CV Sirkku Rosi

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria