PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryPavel Ekrias ja Suvi Härkönen
27.07.2013 - 13.08.2013
Molemmat kerrokset

Pavel Ekrias ja Suvi Härkönen
INVISIBLE COLLISIONS
27.07.2013 - 13.08.2013

Muodostaako ruumis liikkeellään tilan, olemisellaan paikan? Onko tilaa ilman sitä kokevaa
ruumista, onko paikkaa ilman jotakin, joka paikassa on? Tyhjä paikka, tyhjä tila – voiko tyhjää tilaa
tai paikkaa koskaan todella havaita olematta siinä jo itse täyttäen sen fyysisenä olentona?
Tai sitä vastoin, voiko katse muodostaa tilan, ikään kuin ei-fyysisenä ruumiinjatkeena?
Entä voisiko pelkkä tunne tilasta tai paikasta olla jo riittävä peruste niiden määritelmälle?

Suvi Härkösen ja Pavel Ekriaksen näyttely Invisible Collisions muodostuu kahden taiteilijan
tilallisista teoksista. Härkösen installaatio lähestyy teoksen olemassaolemisen ja muodostumisen
prosessia näkökulmasta, joka ei rajoitu teoksen olemassaolevuuteen itsessään, vaan jatkuu yli
havaittavien rajojen osaksi katsojan kokemuskenttää.
Installaatio kutsuu katsojan mukaan muodostumisprosessiinsa joko välttämättömänä osana itse teosta tai havainnollaan siihen kiinteästi vaikuttaen.

Kokemuksellisen tunnetilan sekä mekaanisen ja orgaanisen rinnakkaisuuden etsiminen ja
muodostaminen nousevat Ekriaksen teoksen vallitseviksi teemoiksi. Teoksen liikkeen ja katsojan
fyysisen läsnäolon yhteensulautumisen kautta lähestytään väkivaltaisenakin näyttäytyvää
elementtien rinnakkaiseloa.

Näyttelyn teokset pyrkivät tuomaan esiin teoksen ja katsojan, teoksen alkuunpanijan ja sen
havinnoijan sekä teoksen ja taiteen määrittymisen prosesseja. Näyttelyn taiteilijoita kiinnostaa se,
kuinka teos muodostuu taiteeksi, ja kuinka teoksen ja katsojan raja muuttaa muotoaan ja
luonnettaan. Havainnon ja kokemuksen kautta katsojan teokseen sulautuminen, sen osaksi
tuleminen ja siihen sisältäpäin omalla olemuksellaan vaikuttaminen ovat teemoja,
joita teoksissa hahmotellaan.


Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan taidetoimikunta ja
Porin kulttuurilautakunta.

 

 

 

Pavel Ekrias
CV
Suvi Härkönen
CV


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria