PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAukusti Manninen, Viljami Heinonen ja Ville Kirjanen
08.03.2013 - 26.03.2013
Molemmat kerrokset

Aukusti Manninen, Viljami Heinonen ja Ville Kirjanen
CLASH OF TITANS
08.03.2013 - 26.03.2013

Olemme kolme Satakunnassa vaikuttavaa kuvataiteilijaa. Kaikki olemme Kankaanpään taidekoulusta valmistuneita. Aukusti Manninen ja Viljami Heinonen ovat taidemaalareita. Ville Kirjanen työskentelee pääasiallisesti kuvaveiston parissa. Meitä yhdistää työskentely kuvataiteen perinteisten ilmaisukeinojen kautta ja halu uudistaa vakiintuneita konventioita.
Näyttelymme esittelee jokaisen oman taiteellisen tuotannon lisäksi yhdessä toteutettuja teoskokonaisuuksia. Jokaisen taiteellinen tuotanto käsittelee paljon ihmistä ja hänen ympäristöään. Kukin lähestyy aihepiiriä eri perspektiivistä ja oman kuvakielensä kautta. Aukusti Mannisen työt kuvaavat ihmisen toimintaa ja ihmistä osana globaalia yhteisöä, Viljami Heinosen teoksia leimaavat rakenteellisuus ja maalauksellisten ristiriitojen rinnastukset osin abstrakstissa kuvamaailmassa. Ville Kirjasen työt käsittelevät ihmisen sisäisiä neurooseja ja haluja.
Mannisen ja Heinosen ekspressiivinen maalausjälki naittuu Kirjasen töiden kanssa yhteisen värimaailman kautta. Myös orgaaninen muotokieli nivoo kokonaisuutta yhteen. Itsenäisten teoskokonaisuuksien ulkopuolella Kirjasen keramiikka ja lasikuituveistokset toimivat tilassa narratiivina Heinosen ja Mannisen maalaussarjoille. Ripustuksessa keraamiset seinäreliefit lähtevät leviämään galleriatilaan erinäisinä pienoisveistoksina toimien välittäjänä seinille ripustettujen maalausten kesken. Näin itse galleriatila muodostuu installaatioksi, jonka kautta syntyy diskurssi nykyihmisen neuroottisesta eksistenssistä.

 

 

 

Ville Kirjanen
CV
Aukusti Manninen
CV
Viljami Heinonen
CV


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria