PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAaron Heino
05.01.2013 - 22.01.2013
Alakerta

Aaron Heino
Veistoksia
05.01.2013 - 22.01.2013

Kuvanveistäjä Aaron Heinon (s. 1977) teokset ovat utopioita, jotka kuvaavat ideaalia. Universaali hedonismi elämänasenteena ohjaa työskentelyä. Teokset muodostavat linkkejä jokapäiväiseen elämään.
Hän ei toteuta näyttelyitä tai teoksia minkään tietyn idean pohjalta, vaan teokset syntyvät ja kasvavat työskentelystä. Päivittäisen työnteon kautta teokset osallistuvat taiteilijan jokapäiväiseen elämään. Rakkaus työhön jättää materiaalin välineeksi teosten muotojen ollessa ensisijaista.
Toisaalta kiinnostuksella materiaalien kykyyn toimia teoksen rakenteena tai osana sitä on tärkeä rooli. Muotojen variaatiot ja eläviin organismeihin suhteutettujen olomuotojen kuvaukset synnyttävät teoksia, joilla on moninaisia merkityksiä. “Yksilön henkilökohtaisten ideoiden syvyys kasvattaa universaaleimpia teoksia”.
Eli mitä henkilökohtaisempi lähtökohta työllä on, sitä parempi veistos syntyy. Yksilöllisyys on vääjäämättä yhteydessä kollektiiviseen.

 

 

 


CV


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria