PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAnni Venäläinen ja Juuso Leppälä
26.09.2009 - 13.10.2009
Molemmat kerrokset

Anni Venäläinen ja Juuso Leppälä
Porin Saskiat ry:n stipendiaattinäyttely
26.09.2009 - 13.10.2009

Anni Venäläinen


PÄÄN KOKEMUKSET
- runoelma tilassa.


Tämän näyttelyn tutkimuskohteena on pää. Pää paikkana jossa tietoisuus ja tieto asuvat. Pää on tiedolle hetkellinen sijoituspaikka. Ihmisen persoonallisuus asuu päässä. Siellä ovat muistot ja toteuttamistaan odottavat suunnitelmat, hengentuotteet vailla fyysistä olomuotoa. Päässä oleva tieto kaikkine elämän aikana kertyneine kokemuksineen lakkaa olemasta kun pään elämä lakkaa. Pää on mysteeri ja maailma. Loppujen lopuksi juuri pää aiheuttaa ihmisen elämässä eniten ongelmia.

Mitä ovat tieto ja tietäminen? Elämme päämme kanssa tiiviissä yhteydessä ymmärtäen sitä yllättävän vähän. Sama pätee tietoon. Vaikka jokainen yksilö säilyttää päässään ainakin jonkin verran tietoa, on tiedosta hyvin vaikea antaa tarkkoja määritelmiä. Vaikuttaa siltä, ettei ihmisten ja siten aivojen lukumäärän jatkuva kasvukaan kykene ratkaisemaan päähän ja tietoon liittyvää ongelmaa.

Tästä huolimatta pyrimme siirtämään tietoamme muille, erityisesti nuoremmille sukupolville. Näin he voivat aloittaa oman tietonsa keräämisen yleisten tiedon perusteiden päälle. Ajatuksena on, että kasaantuessaan suuremmiksi kokonaisuuksi tieto ratkaisee itse tiedon ongelman. Vaikeampi on tunnustaa, että samalla kasaantuvat myös virhepäätelmät.

Minua kiehtovat paitsi oppimisen ja opettamisen mysteeri, myös tavat joilla vanhoissa opetustauluissa, sekä varhaisissa tieteen löytöjä havainnollistamaan tehdyissä kuvissa ja keskiaikaisissa pyhimysten elämästä kertovissa maalauksissa sulautuvat yhteen tieto ja taide.

Olen rakentanut tähän näyttelytilaan yhden useista elementeista muodostuvan kokonaisuuden käyttäen pääosin yksinkertaista ja pelkistettyä ilmaisukeinoa, lyijykynää ja luonnospaperia. Näyttelyn piirrokset ja tekstit muodostavat tilallisen runoelman, joka on luettavissa lineaarisesti tai hyppien, valikoiden tai järjestelmällisesti. Runoelma on antiikin suuria päitä, filosofeja, mukaillen piirretty ja kirjoitettu dialogin muotoon.
Juuso Leppälä


Näyttelyssäni on kaksi teemaa. Satumaailmasta napattuja henkilöitä uusina versioina sekä sodankäyntiin ja aseisiin liittyvä vaikea kaksinaismoralismi. Teemat paikoin löyhästi liittyvät toisiinsa. Teoksissani yhdistyy usein vakavuus ja musta huumori.

Satuhahmo istutettuna nykyhetkeen hieman raadollisempana. Tämä hahmo ei ole täydellisen hyvyyden perikuva. Hänellä on vaikeuksia päihteiden käytössä ja raha-asioiden hoidossa. Sosiaaliset tilanteet aiheuttavat usein ahdistusta. Ulkonäköpaineetkin ovat muodostuneet turhan suuriksi. Onneksi satuhahmot ovat valmiiksi jo täydellisen kauniita..ehkä. Ja kuka omaa kauneutta näkisikään. Houkutteleeko naishahmoa raha tai seitsemän eri miestä, vai tuudittaako hän pillereillä itsensä ikuiseen uneen?

Lapsuuden leikkipyssyt muuttuvat vanhemmiten tappaviksi, todellisen miehen työkaluiksi. Pommit, ohjukset ja hävittäjät. Korkealta hieman sinnepäin ampuva hävittäjälentäjä ja kirkuvat siviiliuhrit. Sodassa Saatanaa vastaan, uniformulla naiset ja miehet hurmaten ja ikuisen sankarin maineen saaden.
Ehkä muuten vain sairaalloinen kiinnostus militarismiin ja aseisiin.

Teokseni ovat maalauksia, piirroksia, pieniä veistoksia, grafiikkaa ja sekatekniikkaa.

 

 

 

Anni Venäläinen
CV
Juuso Leppälä
CV


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria