PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryAntti-Ville Reinikainen
27.01.2007 - 13.02.2007
Yläkerta

Antti-Ville Reinikainen
Etäisyyden Kerrostumat
27.01.2007 - 13.02.2007

"Stereotyyppi on yksinkertainen kuvaus, joka syntyy, kun mutkikkaat erot pelkistetään yksinkertaiseksi "pahvinukeksi". Kohteen erilaiset piirteet sulautetaan yhteen ja tiivistetään yhdeksi kuvaksi. Tämä liioiteltu yksinkertaistus kytketään sitten tiettyyn ihmisryhmään tai paikkaan. Sen piirteistä tulee niitä merkkejä, sitä "todistuaineistoa", josta puheena oleva kohde tunnetaan. Ne määrittävät kohteen olemistä, sen olemusta."

Stuart Hall, Identiteetti


Olen työstänyt mielikuvien sarjan: maalauksen, installaation ja valokuvan kautta toteutetun näyttelykokonaisuuden missä olen käsitellyt vahvasti läsnäolevaa etäisyyden tunnetta. Tarkastelen paitsi kahden ihmisen välillä olevaa perustavaa etäisyyttä, myös äidin ja lapsen välistä ristiriitaiseen tyydyttämättömään kontaktiin perustuvaa suhdetta sekä lisäksi sukupolvien välisen etäisyyden tasoa.

Lähtökohtana on ollut tämän vuoden tammikuun kahdeksantena päivänä satavuotta täyttänyt isomummoni Aili Vihantola. Olen tutkinut isomummoni henkilöhistoriaa ja ammentanut sitä kautta töihini sisällöllisen pohjan. Valokuvat, päiväkirjat ja tekemäni haastattelut ovat olleet teosten taustalla, mutta jätetty tarpeellisen etäisyyden päähän. Onkin merkittävää miten tärkeä osuus fantasialla on henkilöhahmoon kohdistuvissa mielikuvissa. Tekoprosessissa laaja tutkimus on jätetty taka-alalle ja esille on nostettu teosten muodossa tutkimusmateriaalin kautta syntyneet tunnetilat ja mielikuvat. Henkilökohtainen taso on siten taustalla viitteellisinä merkkeinä antaen subjektiivisille ja yleismaailmallisille tulkinnoille keskeisen painoarvon.

Antti-Ville Reinikainen
Kalevankatu 50 A 1
00180 Helsinki

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria