PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryJan Eerala
04.01.2003 - 21.01.2003
Alakerta

Jan Eerala
Pohjan rannat
04.01.2003 - 21.01.2003

Porissa asuvan ja työskentelevän Jan Eeralan “Pohjan rannat“ näyttelyssä on kyse ihmisen ja ympäristön välisestä dialogista. Kuvat kertovat myös kuinka rannikon luonnontilaiset maisemat saavat väistyä yhä kiihtyvämmän teollistumisen ja vapaa-ajan rakentamisen tieltä. Onko kyseessä alkavan rappion vai päinvastaisen kehityksen merkit, jää katsojan päätettäväksi. Jan Eeralan valokuvataiteellinen tuotanto on painottunut ympäristön ja ihmisen toiminnan väliseen suhteeseen. Eri arvomaailmojen kohtaaminen on jättänyt jälkensä maisemaan, jossa kuvaajan visuaalinen kieli on synnyttänyt hienovireistä rumuuden estetiikkaa. Saaristosta ja Ahvenanmaalta olevien kuvien “rehevöitynyt“ kesäidylli luo vastakohtaa länsiranikon karuille ja harmaille näkymille. Kuvaajan käyttämä hioutunut tekniikka tuo kiusallisella tavalla esiin maiseman konkreettisen fyysisyyden, joka on milloin louhetta tai mursketta, milloin asfalttia tai betonia. Kuinka kauas sivilisaation jälkien taakse jää itse maisema? Kuvaaja ei halunnut näyttelystä kannanottoa, ei myöskään dokumenttia, silti tuli molempia. “Näyttelyni ironisoi ympäristön kuviteltua haltuunottoa ja sen tuotteistamista. Kaikesta huolimatta, ihmistoiminnan ja luonnonvoimien välinen konflikti on kiinnostava, jopa dramaatinen ja sisältää usein lähes kohtalonomaista estetiikkaa. Jos kuvasarjani herjaa rannikkomaiseman nykytilaa, on syy ympäristömme tosiasiallisessa luonteessa.“ Jan Eeralan pitkän linjan maisemakuvaaja ja hän edustaa suoran valokuvauksen perinnettä. Hän osallistui Pohjanlahti - kuvasarjallaan Fotofinlandian finalistinäyttelyyn Helsingissä 2001. Laajempi Pohjan rannat -näyttely oli esillä valokuvagalleria Hippolytessä Helsingissä helmikuussa 2002 ja valokuvakeskus Perissä Turussa elokuussa 2002.

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria