PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryElina Hannula
31.05.2003 - 22.06.2003
Yläkerta

Elina Hannula
Tässä hetkessä
31.05.2003 - 22.06.2003

Kuvataiteilijana koen olevani ikuinen etsijä ”tässä hetkessä” Arki ja pienet arkipäivän totutut asiat odottavat, että ne huomataan. Tasapainoilen töissäni epävarmuuden, rohkeuden, herkkyyden, rujouden, järjestyksen ja epäjärjestyksen välillä. Keskeneräisyydessä on jotain kiehtovaa ja inhimillistä. Yritystä ymmärtää ja selkiyttää ajatuksia itsestä ja ympäröivästä maailmasta. Vuoropuhelua, elämänkaaren rakentamista ja syventämistä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. En halua selvittää töiden lähtökohtia tarkasti. Tulkintamahdollisuuksia on monia. Kysymyksiä ja vastauksia syntyy lähestymistavasta riippuen. Niissä voi nähdä maisemia, kaupunkeja, elämän kiertokulkua, sisäisiä maisemia ja tuntoja siitä mitä tunnen ja ajattelen tällä hetkellä. Kuvat kertovat minulle jotakin selvää, joka samalla on epäselvää, salaistakin. Paljon tuttua, ja samalla vierasta. Töissäni esiintyvä rei´itty piste kuvaa minulle selkeästi ja konkreettisesti sen suuren kokonaisuuden pientä osaa, johon minäkin tunnen kuuluvani. Grafiikassani yhdistän yleensä useita eri tekniikoita ja teen uniikkivedoksia. Lähtökohtana nytkin esillä olevissa töissä on ehdottoman merkityksellinen rei´itetty piste, joka muodostaa reliefimäistä graafista ”painopintaa” paperiin. Lisäksi käytän yleensä lankoja ja ompelua osana teosta. Graafisuus ”ilman” piirtämistä kiinnostaa. Tekniikkani on karsittua ja pelkistettyä. ”Kuiva neula kädessä” istuminen ja reiittäminen on saman aikaisesti hyvin meditatiivista ja eheyttävää. Symbolisesti valitsemani tekniikka sisältää runsaasti yhtymäkohtia ja merkityksiä omaan ”arkiseen” todellisuuteeni.

 

 

 


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria