PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl 358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11.00-18.00.
Free admission.


Poriginal GalleryKirsi Jaakkola, Elina Sillanpää, Jaana Liukkonen
27.09.2003 - 14.10.2003
Molemmat kerrokset

Kirsi Jaakkola, Elina Sillanpää, Jaana Liukkonen
Porin Saskiat ry:n stipendiaattinäyttely
27.09.2003 - 14.10.2003

Kirsi Jaakkola maalauksia Kirsi Jaakkola katsoo maalauksissaan lähiympäristöönsä, pihoihin ja puutarhoihin. Oma piha voi olla sosiaalisen hyväksynnän taistelukenttä. Omalla painollaan kasvava tai kontrolloitu ympäristö leimaa muiden silmissä asujaansa. Maalauksiini nousevat aidat, rajamerkit ja kasvit. Maalauksissa elää ja kohtaa rajattu, suljettu, aidattu ja vapaampi rytmi. Kuitenkin on pohjimmiltaan kysymys maisemasta, sen arvottamisesta, omistamisesta ja rakentamisesta. Tekniikaltaan maalaukset on toteutettu akryylein ja öljyvärein kankaalle. Elina Sillanpää ja Jaana Liukkonen "Seinää ja tekstiiliä" Jaana Liukkonen ja Elina Sillanpää ovat valmistuneet vuonna 2002 taiteen maistereiksi Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen osastolta. Heitä yhdistävät sama ammatinvalinta, kankaanpainon opetus sekä lopputöiden teemat: näkemisen ja kokemisen sekä materiaalin ja tekniikoiden analysointi; lopputuloksena tuotos, joka ihmettelee näitä kaikkia yhdessä ja erikseen. Näyttelyn idea on painokangas ja sen tekniikka kankaanpainanta. Lähtökohtana on ollut tarve tuoda esiin painokankaan ilmiasu ja käsite, tutkia sitä, repiä se auki ja rakentaa uudelleen. Näyttelyn aihe on seinätekstiili, joka käsitteenä antaa mahdollisuuden lähestyä sitä omilla tavoilla nähdä ja tehdä: Elina Sillanpää käyttää töissään valokuvarajauksia, jotka inspiroivat muuttamaan ne tekstiilileiksi. Kuva muuttuu kankaaksi suoraan tai käsitteellisesti. Painotekniikan tarkoitus ei ole toimia välineenä tiettyjen kuviomuotojen saamiseksi, vaan hän käyttää välinettä vapaasti sellaisenaan. Näin painotekniikan olemassaolo nousee itsetarkoitukseksi. Kankaan olemus ja tekniikka itsessään antavat halutun muodon. Jaana Liukkonen pohtii kankaan näkymättömyyttä ja toiseutta kulttuurissa. Töissä tekstiilien läsnäolo näkyy viitteinä, painautumina ja varjoina paikalla olleesta kankaasta joka on jättänyt oman jälkensä. Materiaalit ovat epätekstiilimäisiä, raskaita, kovia ja kylmiä. Tekstiilin hauraus ja seinien pysyvyys käyvät vuoropuhelua. Läsnäolo voi olla osoittelevaa tai vain häivähdyksen omainen.

 

 

 

Kirsi Jaakkola
CV


   Previous exhibitions
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Attention


Artist talk on the last day of the exhibition at 5-6 pm.
Welcome!

 


Contact Us


PORIGINAL GALLERY
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
tel. intl +358 44 701 4737, +358 44 10793
Open from Tuesday to Sunday from 11:00 - 18:00.
Free admission.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria