PORI ART MUSEUM
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Tuesday to Sunday 11am to 6pm , Wednesdays 11am to 8pm
ENTRANCE FEES: 5 / 2,5 EUR, Family ticket 10 EUR


Google Maps


 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo